Arene ry on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille. Arene ry on AMK-päivien toimeksiantaja, joka osallistuu aktiivisesti AMK-päivien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 540 000 jäsentä. Järjestön visio on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennetaan maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Toiminta työskennellessä on avointa, oikeudenmukaista, uudistusmielistä ja rohkeata.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 35 jäsenliittoa. Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

RTG Sales Oy on kajaanilainen valtakunnallisesti toimiva kokous- ja kongressipalvelutoimisto. Yritys toimii sekä valtakunnallisten että kansainvälisten tapahtumien, kokousten, kongressien ja virkistyspäivien järjestelyapuna tapahtuman kokoluokkaan katsomatta. Yrityksen kautta saa tapahtuman kustannustehokkaasti yhdestä paikasta ja yhden kontaktihenkilön kautta.

SFSedu on opiskelijoille ja opettajille suunnattu sivusto standardeista ja standardisoinnista. Sivuston ovat laatineet Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja sen toimialayhteisöt. Se on tarkoitettu ensisijaisesti tietolähteeksi opiskelijoille ja opettajille. Siitä on hyötyä myös kaikille muille, jotka tarvitsevat luotettavaa tietoa eri alojen standardisoinnista.

CSC tarjoaa luotettavaa kumppanuutta koulutuksen ja opetuksen edistämisessä. Olemme valtion ja korkeakoulujen omistama ICT-osaamiskeskus. Meidän tehtävänämme on tuottaa asiakkaillemme korkeatasoisia asiantuntijapalveluita, jotta he voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle.

Tuudo on oululaisen Caleidon Oy:n kehittämä mobiilisovellus. Se tekee opiskelijan arjesta sujuvampaa tarjoamalla lukujärjestyksen, opintosuoritukset, kampuskartat, opiskelijaruokaloiden ruokalistat ja julkisen liikenteen aikataulut – kaikki samassa sovelluksessa suoraan omaan puhelimeen. Tavoitteena on tehdä tavoitteellisesta opiskelusta sujuvaa, kätevää ja entistä hauskempaa!

Reportronic on hankehallinnon ja työajanseurannan järjestelmä.  Se on käytössä useilla ammatti- ja korkeakouluilla sekä yliopistoilla.  Reportronic- järjestelmän kehittämisen sekä ylläpidon Sebitti Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen yhteistyössä eri asiakkaiden kanssa.  Sebitti Oy on ohjelmistotalo jonka päätuotteita ovat Reportronic-ohjelmiston lisäksi ohjelmistotuotekehityspalvelut ja ohjelmoinnin projektityö. Sebitti Oy toimii useiden ohjelmistotuotetalojen ns. ulkoistettuna ohjelmointiteknisenä ratkaisukumppanina ja ohjelmointiosastona.

Kainuun Osuuspankki tarjoaa sinulle monipuolisen valikoiman rahoitus-, sijoitus- ja vakuutustuotteita. Meillä on kattavin palveluverkosto Kainuussa ja OP-ryhmän kautta koko maassa. Hyvä taloutemme  takaa asiakkaillemme kilpailukykyiset palveluiden hinnat. Yli kolmekymmentätuhatta asiakasta Kainuussa ja eri puolella Suomea on valinnut pankikseen Kainuun Osuuspankin.

Arctic Smartness toteuttaa Lapin arktisen erikoistumisen strategiaa ja modernia yrityslähtöistä klusteritoimintaa. Klustereiden tarpeista nousevaa yhteistyötä vahvistetaan, luodaan lappilaisia käytänteitä yritystoiminnan ja välittäjäorganisaatioiden yhteistyölle ja sen uudistamiselle sekä parannetaan klustereiden sisäistä sekä niiden välistä osaamista. Näin vahvistetaan maakunnallista kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia sekä elinkeinoelämää. Toimilla rakennetaan perustaa maakunnalliselle tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymälle sekä kansainvälistetään kohdennetusti lappilaista toimintaympäristöä. Arctic Smartness Lappi –klusterit ovat Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu.
Lapin ammattikorkeakoulu koordinoi arktinen turvallisuus ja arktiset kehittämisympäristöt –klustereita sekä osallistuu kaikkien klustereiden sisällölliseen kehittämiseen. Lisäksi Lapin amk koordinoi
Arctic Smartness -kansainvälistymisosioita, jonka tarkoituksena on alueen yritysten kansainvälistäminen, kansainvälisen näkyvyyden lisääminen sekä kansainvälisten verkostojen ja rahoituksen vahvistaminen.