Arene ry on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille. Arene ry on AMK-päivien toimeksiantaja, joka osallistuu aktiivisesti AMK-päivien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 540 000 jäsentä. Järjestön visio on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennetaan maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Toiminta työskennellessä on avointa, oikeudenmukaista, uudistusmielistä ja rohkeata.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 35 jäsenliittoa. Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

RTG Sales Oy on kajaanilainen valtakunnallisesti toimiva kokous- ja kongressipalvelutoimisto. Yritys toimii sekä valtakunnallisten että kansainvälisten tapahtumien, kokousten, kongressien ja virkistyspäivien järjestelyapuna tapahtuman kokoluokkaan katsomatta. Yrityksen kautta saa tapahtuman kustannustehokkaasti yhdestä paikasta ja yhden kontaktihenkilön kautta.

SFSedu on opiskelijoille ja opettajille suunnattu sivusto standardeista ja standardisoinnista. Sivuston ovat laatineet Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja sen toimialayhteisöt. Se on tarkoitettu ensisijaisesti tietolähteeksi opiskelijoille ja opettajille. Siitä on hyötyä myös kaikille muille, jotka tarvitsevat luotettavaa tietoa eri alojen standardisoinnista.

Tuudo on oululaisen Caleidon Oy:n kehittämä mobiilisovellus. Se tekee opiskelijan arjesta sujuvampaa tarjoamalla lukujärjestyksen, opintosuoritukset, kampuskartat, opiskelijaruokaloiden ruokalistat ja julkisen liikenteen aikataulut – kaikki samassa sovelluksessa suoraan omaan puhelimeen. Tavoitteena on tehdä tavoitteellisesta opiskelusta sujuvaa, kätevää ja entistä hauskempaa!