Teemu Turunen, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, puheenjohtaja

Olen Teemu Turunen, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Aiemmalta koulutukseltani olen restonomi. Toimin opiskelijakunta KAMOn puheenjohtajana toista kautta peräkkäin. Opiskelijakuntatoiminta on lähellä minun sydäntäni, koska pääsen edistämään kaikkien opiskelijoiden etuja. Haluan toivottaa kaikki ammattikorkeakoulukentän toimijat ja yhteistyökumppanit tervetulleeksi Kajaaniin AMK-päiville!

Avauspuheenvuoro: Tervetuloa AMK-päiville Kajaaniin!

Sanni Grahn-Laasonen, Opetus- ja kulttuuriministeri

Sanni Grahn-Laasonen on opetus- ja kulttuuriministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja. Forssasta kotoisin oleva ja Hämeen vaalipiiriä edustava Grahn-Laasonen syntyi vuonna 1983. Opetus- ja kulttuuriministerin salkkuun kuuluvat koulutus- ja kulttuuriasioiden lisäksi liikunta-, nuoriso- ja kirkollisasiat. Grahn-Laasonen toimi ympäristöministerinä vuosina 2014–2015. Grahn-Laasonen on työskennellyt ennen eduskuntaan nousua toimittajana, uutispäällikkönä, Tukholman-kirjeenvaihtajana ja ulkoministerin lehdistöavustajana. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat liikunta, lukeminen ja musiikki.

Puheenvuoro: Suomalainen korkeakoulutus ja uudistuva työelämä

Aleksandar Šušnjar

Aleksandar Šušnjar, Executive Committee Member 2016/17, European Students’ Union (ESU)

Aleksandar is originally from Croatia. He holds a bachelor degree of philosophy and English language and literature and is currently a master student of philosophy and English language and literature – teaching track. Aleksandar has been an active student representative since 2012 and a president of the University of Rijeka Student Council and Croatian Student Council in two terms (2014-2016). He was a member of various committees and working bodies at the local and national level, most important of which are: National Working Group on Social Dimension, Commission for Student Accommodation, Commission for Drafting the Law on Student Organizing and Commission for Accreditation and Assessment of Study Programs. Aleksandar was also a participant in several quality assurance procedures, including internal and external audits and two HEI reaccreditation procedures. Currently Aleksandar is a member of ESU’s Executive Committee, working in the area of quality of higher education.

Presentation: Student-centred learning

Henrik Suikkanen, DEMOS Helsinki, konsultti

Henrik Suikkanen on ekonomisti ja johdon konsultti ajatushautomo Demos Helsingissä. Suikkanen työskentelee instituutioiden sekä suomalaisen yrityskentän kanssa pitkän aikavälin haasteiden ratkaisemiseksi uusien ja eteenpäinkatsovien toimintamallien kautta.

Puheenvuoro: Skenaarioita työn tulevaisuudesta

Laajempi kuva

Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu, rehtori

FT Tapio Huttula on Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) rehtori ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (ARENE) hallituksen jäsen. Hän on toiminut korkeakoulupolitiikan ja työelämän kehittämistehtävissä 1990-luvun lopulta lähtien. Ennen siirtymistään Humakiin hän toimi Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtajana. Huttula on osallistunut oman korkeakoulunsa kehittämisen ohella moniin kansallisiin asiantuntijatehtäviin. Tällä hetkellä hän on mm. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointineuvoston puheenjohtaja ja korkeakoulujaoston jäsen sekä Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmän jäsen.

Paneelikeskustelu (moderaattori): “Duaalimallin tulevaisuus”

mikko_1

Mikko Keränen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kehitysjohtaja (TKI)

Vastaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa TKI-palveluista. Toiminut aikaisemmin KAMKissa aktiviteettimatkailun kehittämis – ja opettamistehtävissä.

Puheenvuoro: KokeilevaSuomi: innovaatiokokeilujen esiinmarssi

Annukka Berg

Annukka Berg, Valtioneuvoston Kanslia, erityisasiantuntija

Annukka Berg on kokeilukulttuuriin erikoistunut valtiotieteiden tohtori ja yhteiskunnallisen muutoksen ammattilainen. Tällä hetkellä Berg työskentelee erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa Kokeileva Suomi –kärkihankkeessa.

Puheenvuoro: KokeilevaSuomi: innovaatiokokeilujen esiinmarssi

Harto Pönkä, CEO Innowise

Harto Pönkä on sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija. Harto on toiminut yrittäjänä digimedia-alalla n. 15 vuotta ja kouluttajana n. 8 vuotta. Vuonna 2014 Harto on kirjoittanut Sosiaalisen median käsikirjan. Harton blogi löytyy sivulta: https://harto.wordpress.com/esittely/

Työpaja 17.5.2017: Tulevaisuuden viestintävälineet

Ville Tolvanen, Keynote, Coach, Board Professional, CMO, CDO, Digitalist, Founder, Digitalist Network

Ville Tolvanen on mainetutkimuksen (M&M) Suomen näkemyksellisin markkinoinnin asiantuntija, Tivi top100 IT-vaikuttaja ja Procomin selvityksen mainituin henkilöbrändi somessa. (2016) “V” on puhuja, digitalisti, strategi, kouluttaja, konsultti ja Digitalist Network –verkoston perustaja. Intohimo, kyky hahmottaa, kirkastaa ja kiteyttää vaikeita kokonaisuuksia innostaviksi ajatuksiksi ja realistiseksi suunnitelmaksi erottavat Villen muista ajattelijoista. Villen blogi löytyy sivulta: http://www.villetolvanen.com/fi/blogi/

Sessio 18.5.: Itsensä brändääminen, mitä jokaisen opiskelijan tulisi osata henkilöbrändäyksestä?

Sture Fjäder, Akavan puheenjohtaja

Sture Fjäder johtaa korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaa. Fjäder on 58 -vuotias ekonomi, joka työskenteli aiemmin Suomen Ekonomiliiton edunvalvontajohtajana ja YTN:n puheenjohtajana. Akavan puheenjohtajana Fjäder on toiminut vuodesta 2011. Fjäder viettää vapaa-aikansa vanhassa kotikaupungissaan Hangossa ja hän harrastaa filateliaa.

Paneelikeskustelu: “Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa” – Suomi menestyy osaamisella

Antti Palola, STTK:n puheenjohtaja

Antti Palola on toiminut Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Aiemmin hän työskenteli puheenjohtajana Palkansaajajärjestö Pardiassa. Palola on koulutukseltaan merikapteeni. Ennen ammattiyhdistysliikkeeseen tuloa hän toimi opetustehtävissä sekä rehtorina Åbo Navigationsinstitutissa, joka on nykyään osa Yrkeshögskolan Noviaa.

Paneelikeskustelu: “Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa” – Suomi menestyy osaamisella

Foto_Henna Pursiainen

Henna Pursiainen, Akavan opiskelijat, Puheenjohtaja

Vastaan Akavan opiskelijatoiminnan koordinoinnista (yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja työelämän tasa-arvosta). Yhteiskuntapolitiikan opiskelija Helsingistä. Jos jotain loppukevennystä, niin vaikka se että olen käynyt Kajaanissa viimeksi 10 vuotta sitten.

Paneelikeskustelu: “Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa” – Suomi menestyy osaamisella

Emma-Koskimaa-artikkeli

Emma Koskimaa, STTK opiskelijat, Puheenjohtaja

Paneelikeskustelu: “Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa” – Suomi menestyy osaamisella

Veikko Halonen, Vuokatti Urheilupuisto, toimitusjohtaja

Veikko Halonen on toiminut pitkään matkailu- ja palveluorganisaatioiden johtotehtävissä ja alan konsulttina. Veikko Halonen on myös johtanut yksityistä koulutusorganisaatiota sekä perehtynyt koulutuselämän murrokseen nykyisessä tehtävässään liikuntakoulutusta antavan Urheiluopiston johdossa.

Puheenvuoro: Työelämäkumppanuuksia; oppilaitosten ja työnantajien yhteinen auvoinen elämä

Riikka_Heikinheimo_2048x1367px

Riikka Heikinheimo, EK:n koulutus- ja osaamisasioista vastaava johtaja

Riikka Heikinheimo on toiminut Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa koulutus- ja osaamisasioista vastaavana johtajana syksystä 2015 lähtien. Hän vastaa osa-alueen edunvalvonnasta ja koordinoi EK:n liittoyhteisön kannanmuodostusta keskeisiin osaamiseen, osaamisen ennakointiin, koulutukseen, tutkimukseen sekä innovaatiotoimintaan liittyviin asioihin. Heikinheimo on aiemmin työskennellyt johtajana Suomen Akatemiassa, jossa hän vastasi Strategisen tutkimuksen neuvoston käynnistämisestä ja ohjelmatoiminnasta sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesissä, jossa hän vastasi viimeiseksi suurten yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden asiakkuuksista. Heikinheimo on osallistunut moniin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kentällä.

Puheenvuoro: Elinkeinoelämän odotukset ammattikorkeakouluille

juharehula-8

Juha Rehula, Perhe- ja peruspalveluministeri

Juha Rehula on pitkän linjan poliitikko, joka toimii perhe- ja peruspalveluministerinä Juha Sipilän hallituksessa. Ministeri Rehula on keskittynyt urallaan erityisesti sosiaali- ja terveysasioihin. Hän on tällä hetkellä sote-uudistuksesta vastaava ministeri.

Puheenvuoro: Ammattikorkeakoulutus, opiskelijat ja SOTE-uudistus – innovatiivinen yhteistyö

Anita Lehikoinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö

FM Anita Lehikoinen on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkönä 1.5.2013 alkaen. Kansliapäällikkö johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerin lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta. Anita Lehikoinen on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 1989. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajana, koulutus- ja tiedepolitiikan osaston korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtajana, tiedeyksikön päällikkönä sekä opetus- ja korkeakouluneuvoksen tehtävissä ja osallistunut korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevaan kansainväliseen kehittämiseen eurooppalaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Hän on johtanut korkeakoululaitoksen ohjauksen ja rakenteiden uudistamista sekä yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistusta.

Puheenvuoro: Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja kansallinen visiotyö

Turo Kilpeläinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, rehtori

KTT Kilpeläinen on suorittanut kauppatieteiden tohtorin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa ja hän on kaikkien aikojen Suomen nuorin ammattikorkeakoulun rehtoriksi valittu henkilö. KTT Kilpeläinen toimii lukuisissa kansallisissa luottamustehtävissä. Hänen toimikautensa aikana KAMK:ssa on tehty merkittäviä strategisia uudistuksia, joiden tekeminen aloitettiin ennakoivasti ennen kansallisen korkeakoulu-uudistuksen toteuttamista vuonna 2013. Huolimatta perustavanlaatuisista rakenteellisesta, toiminnallisesta ja kulttuurisista muutoksista, KAMK:n vaikuttavuus, henkilöstön työtyytyväisyystaso sekä kaikki toiminnalliset tulokset ovat parantuneet. KAMK on ollut yksi Suomen tuloksellisimmista ammattikorkeakouluista usean vuoden ajan.

Kommenttipuheenvuoro: AMKit ovat ratkaisu

Paneelikeskustelu (moderaattori): “Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa” – Suomi menestyy osaamisella

Tapio Varmola, Arenen hallituksen puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, rehtori

Tapio Varmola on Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) puheenjohtaja. Hän on toiminut korkeakoulupolitiikan asiantuntijatehtävissä 1970-luvulta lähtien ja ammattikorkeakoulun rehtorina vuodesta 1992 lähtien ja osallistunut oman korkeakoulunsa kehittämisen ohella moniin valtakunnallisiin asiantuntijatehtäviin. Tapio Varmola on kasvatustieteiden tohtori ja dosentti Tampereen yliopistossa vuodesta 2003 lähtien.

Kommenttipuheenvuoro: Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta