Teemu Turunen, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, puheenjohtaja

Olen Teemu Turunen, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Aiemmalta koulutukseltani olen restonomi. Toimin opiskelijakunta KAMOn puheenjohtajana toista kautta peräkkäin. Opiskelijakuntatoiminta on lähellä minun sydäntäni, koska pääsen edistämään kaikkien opiskelijoiden etuja. Haluan toivottaa kaikki ammattikorkeakoulukentän toimijat ja yhteistyökumppanit tervetulleeksi Kajaaniin AMK-päiville!

Avauspuheenvuoro: Tervetuloa AMK-päiville Kajaaniin!

Sanni Grahn-Laasonen, Opetus- ja kulttuuriministeri

Sanni Grahn-Laasonen on opetus- ja kulttuuriministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja ja toisen kauden kansanedustaja. Forssasta kotoisin oleva ja Hämeen vaalipiiriä edustava Grahn-Laasonen syntyi vuonna 1983. Opetus- ja kulttuuriministerin salkkuun kuuluvat koulutus- ja kulttuuriasioiden lisäksi liikunta-, nuoriso- ja kirkollisasiat. Grahn-Laasonen toimi ympäristöministerinä vuosina 2014–2015. Grahn-Laasonen on työskennellyt ennen eduskuntaan nousua toimittajana, uutispäällikkönä, Tukholman-kirjeenvaihtajana ja ulkoministerin lehdistöavustajana. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat liikunta, lukeminen ja musiikki.

Puheenvuoro: Suomalainen korkeakoulutus ja uudistuva työelämä

Aleksandar Šušnjar

Aleksandar Šušnjar, Executive Committee Member 2016/17, European Students’ Union (ESU)

Aleksandar is originally from Croatia. He holds a bachelor degree of philosophy and English language and literature and is currently a master student of philosophy and English language and literature – teaching track. Aleksandar has been an active student representative since 2012 and a president of the University of Rijeka Student Council and Croatian Student Council in two terms (2014-2016). He was a member of various committees and working bodies at the local and national level, most important of which are: National Working Group on Social Dimension, Commission for Student Accommodation, Commission for Drafting the Law on Student Organizing and Commission for Accreditation and Assessment of Study Programs. Aleksandar was also a participant in several quality assurance procedures, including internal and external audits and two HEI reaccreditation procedures.

Presentation: Student-centred learning

Henrik Suikkanen, DEMOS Helsinki, konsultti

Henrik Suikkanen on ekonomisti ja johdon konsultti ajatushautomo Demos Helsingissä. Suikkanen työskentelee instituutioiden sekä suomalaisen yrityskentän kanssa pitkän aikavälin haasteiden ratkaisemiseksi uusien ja eteenpäinkatsovien toimintamallien kautta.

Puheenvuoro: Skenaarioita työn tulevaisuudesta

Harto Pönkä, CEO Innowise

Harto Pönkä on sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija. Harto on toiminut yrittäjänä digimedia-alalla n. 15 vuotta ja kouluttajana n. 8 vuotta. Vuonna 2014 Harto on kirjoittanut Sosiaalisen median käsikirjan. Harton blogi löytyy sivulta: https://harto.wordpress.com/esittely/

Työpaja 17.5.2017: Tulevaisuuden viestintävälineet

Ville Tolvanen, Keynote, Coach, Board Professional, CMO, CDO, Digitalist, Founder, Digitalist Network

Ville Tolvanen on mainetutkimuksen (M&M) Suomen näkemyksellisin markkinoinnin asiantuntija, Tivi top100 IT-vaikuttaja ja Procomin selvityksen mainituin henkilöbrändi somessa. (2016) “V” on puhuja, digitalisti, strategi, kouluttaja, konsultti ja Digitalist Network –verkoston perustaja. Intohimo, kyky hahmottaa, kirkastaa ja kiteyttää vaikeita kokonaisuuksia innostaviksi ajatuksiksi ja realistiseksi suunnitelmaksi erottavat Villen muista ajattelijoista. Villen blogi löytyy sivulta: http://www.villetolvanen.com/fi/blogi/

Sessio 18.5.: Itsensä brändääminen, mitä jokaisen opiskelijan tulisi osata henkilöbrändäyksestä?

Sture Fjäder, Akavan puheenjohtaja

Sture Fjäder johtaa korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaa. Fjäder on 58 -vuotias ekonomi, joka työskenteli aiemmin Suomen Ekonomiliiton edunvalvontajohtajana ja YTN:n puheenjohtajana. Akavan puheenjohtajana Fjäder on toiminut vuodesta 2011. Fjäder viettää vapaa-aikansa vanhassa kotikaupungissaan Hangossa ja hän harrastaa filateliaa.

Puheenvuoro: Työelämän ja ammattikorkeakoulutuksen kumppanuus

Antti Palola, STTK:n puheenjohtaja

Antti Palola on toiminut Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Aiemmin hän työskenteli puheenjohtajana Palkansaajajärjestö Pardiassa. Palola on koulutukseltaan merikapteeni. Ennen ammattiyhdistysliikkeeseen tuloa hän toimi opetustehtävissä sekä rehtorina Åbo Navigationsinstitutissa, joka on nykyään osa Yrkeshögskolan Noviaa.

Puheenvuoro: Työelämän ja ammattikorkeakoulutuksen kumppanuus

Veikko Halonen, Vuokatti Urheilupuisto, toimitusjohtaja

Veikko Halonen on toiminut pitkään matkailu- ja palveluorganisaatioiden johtotehtävissä ja alan konsulttina. Veikko Halonen on myös johtanut yksityistä koulutusorganisaatiota sekä perehtynyt koulutuselämän murrokseen nykyisessä tehtävässään liikuntakoulutusta antavan Urheiluopiston johdossa.

Puheenvuoro: Työelämäkumppanuuksia; oppilaitosten ja työnantajien yhteinen auvoinen elämä

Tuomas Pöysti, Alivaltiosihteeri, Dosentti, OTT

Pöysti toimii valtioneuvoston nimeämänä sosiaali- ja terveydenhuollon, maakuntauudistuksen ja keskushallintouudistuksen projektinjohtajana. Hänen vastuullaan on näiden reformien valmistelu ja toteutus. Pöysti on aikaisemmin työskennellyt valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana ja valtioneuvoston controllerina sekä eri tehtävissä valtiovarainministeriössä ja Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentti.

Puheenvuoro: Ammattikorkeakoulutus, opiskelijat ja SOTE-uudistus – innovatiivinen yhteistyö

Anita Lehikoinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö

FM Anita Lehikoinen on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkönä 1.5.2013 alkaen. Kansliapäällikkö johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerin lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta. Anita Lehikoinen on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 1989. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajana, koulutus- ja tiedepolitiikan osaston korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtajana, tiedeyksikön päällikkönä sekä opetus- ja korkeakouluneuvoksen tehtävissä ja osallistunut korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevaan kansainväliseen kehittämiseen eurooppalaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Hän on johtanut korkeakoululaitoksen ohjauksen ja rakenteiden uudistamista sekä yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistusta.

Puheenvuoro: Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja kansallinen visiotyö

Turo Kilpeläinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, rehtori

KTT Kilpeläinen on suorittanut kauppatieteiden tohtorin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa ja hän on kaikkien aikojen Suomen nuorin ammattikorkeakoulun rehtoriksi valittu henkilö. KTT Kilpeläinen toimii lukuisissa kansallisissa luottamustehtävissä. Hänen toimikautensa aikana KAMK:ssa on tehty merkittäviä strategisia uudistuksia, joiden tekeminen aloitettiin ennakoivasti ennen kansallisen korkeakoulu-uudistuksen toteuttamista vuonna 2013. Huolimatta perustavanlaatuisista rakenteellisesta, toiminnallisesta ja kulttuurisista muutoksista, KAMK:n vaikuttavuus, henkilöstön työtyytyväisyystaso sekä kaikki toiminnalliset tulokset ovat parantuneet. KAMK on ollut yksi Suomen tuloksellisimmista ammattikorkeakouluista usean vuoden ajan.

Tapio Varmola, Arenen hallituksen puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, rehtori

Tapio Varmola on Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) puheenjohtaja. Hän on toiminut korkeakoulupolitiikan asiantuntijatehtävissä 1970-luvulta lähtien ja ammattikorkeakoulun rehtorina vuodesta 1992 lähtien ja osallistunut oman korkeakoulunsa kehittämisen ohella moniin valtakunnallisiin asiantuntijatehtäviin. Tapio Varmola on kasvatustieteiden tohtori ja dosentti Tampereen yliopistossa vuodesta 2003 lähtien.