AMK-PÄIVÄT 17.-18.5.2017

2017/05/17 08:30:00
Ilmoittautuminen AMK-päiville on päättynyt.
Tervetulloa ammattikorkeakoulupäeville Kajjjaaniin!
Vuojen 2017 ammattikorkeakoulupäivvien aihheena on opiskelijoitten ossaaminen, jota päivvien aekana katellaan puhheenvuorroissa ja työpajjoessa. Opiskelijan pittää taittoo ja osata monemmoista. Oman alan tiejot ja taijjot, verkostot, kanssainvälisyys ja kekselijäissyys ovat kaekki tärkkeitä nyt ja tulevaisuuvessa. Toivotamme kaekki AMK-sektorilla toimivat ja tulevaisuuvven ossaamisesta kiinnostunneet tervetulleiksi ammattikorkeakoulupäeville Kajjjaanin Kaukamehtään.
Tervetuloa ammattikorkeakoulupäiville Kajaaniin!
 Vuoden 2017 ammattikorkeakoulupäivien teemana on opiskelijoiden osaaminen, jota tarkastellaan päivien aikana puheenvuoroissa ja työpajoissa. Ammattikorkeakouluopiskelijan pitää taitaa ja osata monenlaista. Oman alan tiedot ja taidot, verkostot, kansainvälisyys ja kekseliäisyys ovat kaikki tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Toivotamme kaikki ammattikorkeakoulusektorilla toimivat ja tulevaisuuden osaamisesta kiinnostuneet tervetulleiksi ammattikorkeakoulupäiville Kajaanin Kaukametsään.

Maailmanranta kevyt kiertää

Kaukoviisas

Supliikki

Osaava opiskelija - muuttuva maailma

Sinisten ajatusten sankari

Van se ossaa

Tolkku